Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.grial.eu/handle/grial/811
Title: WYRED Stakeholder Questionnaire. Turkish Version
Authors: WYRED Consortium
Keywords: WYRED
Questionnaire
Issue Date: 14-Mar-2017
Publisher: Grupo GRIAL
Abstract: Gençler toplumumuzda önemli/anahtar bir role sahiptirler. Sıklıkla yeni davranışların ve anlayışların sürücüleridir ve gelecekteki toplumun bir parçası olduklarından görüşleri ve algıları dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, iyi temsil edilmemişlerdir ve sesleri duyulmamıştır. Bu sebepler, araştırma ve politika üretim sürecinde gençlerin ihtiyaçlarını belirlemesini ve anlamasını zorlaştırmaktadır. WYRED projesi (netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society), çocukların ve gençlerin önemli gördükleri kilit konuları açıklayabilecekleri ve keşfedebilecekleri diyalog ve araştırma süreci için bir çerçeve oluşturacaktır. Amaç, gençlere ses vermek ve kendi bakış açılarını diğerlerine anlatabilecekleri bir platform sağlamaktır. Diğerleri diye tanımlanan grup içerisinde; öğretmenler, ebeveynler, diğer gençler ve özellikle dijital toplumla ilişkili çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları ile ilgili politikaları bilgilendirecek karar vericiler yer almaktadır. WYRED'in temel amacı, projenin başlangıcından itibaren geniş bir yelpazede paydaşların perspektiflerini dikkate almaktır. Bu nedenle sizden bu kısa (beş dakikalık) ankette, bugünün çocukları ve gençleri için neyin önemli olduğuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.
URI: http://repositorio.grial.eu/handle/grial/811
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WYRED_Stakeholder_Questionnaire_Turkish_version.1.pdfReport333,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.